stret

 

VERNISÁŽ / KONCERT

22. 11. 2019 o 18.00 / piatok
Trvanie výstavy:23.11. 2019 do 13.12. 2019
Bombura club, Nám. M. R. Štefánika 16

Srdečne pozývame na výstavu STRET rodáka a rodáčky z Brezna, Andrei Lakovej a Adama Englera, aktuálne študentov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v ateliéri Fotomédium. Podujatie sa koná symbolicky v klube BOMBURA, kde prežili spolu jednu dekádu.

Andrea Laková, ktorá sa najradšej vyjadruje prostredníctvom videoartu a fotografie, predstaví súbor fotografií, v ktorých mapuje (a)romatiku póz (ne)vedomého estetizovania a prostredníctvom média videa otvorí rodovú tematiku. Na výstave odprezentuje nový cyklus fotografií R/evolúcia nehy.

Adam Engler predstaví svoje antropologické výskumy zajtrajška z cyklu PRESENT PERFECT PROGRESSIVE. Pracuje na poli sochy – inštalácie a fotografie.

Tvorbu autorov charakterizuje prepojenie cez spoločnú komunikáciu s divákom a ich angažovaním, cez spoločné diskusie smerom k analýze vizuality situácií súčasnosti, v ktorej sa vedome/nevedome ocitáme, STRETávame.

Kurátor: Milan Zvada

Začiatok vernisáže 18:00 hudobný doprovod Ľúbozvučné konva_linky

Slovenské nois-experimentálne zoskupenie. Ich tvorba je autentická a vo väčšej miere improvizačná, využíva zvukové spätné väzby, prenosy dát, šumy poškodených reproduktorov, prijímačov, vysielačov, skrátka akékoľvek odpadové zvuky hudobných štúdií, ktoré sú následne variabilované, manipulované, prípadne simulované. Primárnym zámerom ich predstavení, ktoré charakterovo balancujú medzi noisovým koncertom a performance, je „útok“ na ľudské zmysly – sluch a zrak.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.