Vedomostný kviz na tému Francôzsko a jeho bohatá kultúra