Slováci Eufory a spriaznení moravskí Power 5 spolu s poľským hosťom Ironbound opäť po roku dobývajú Česko, Poľsko a Slovensko!  

Slovak Eufory and Moravian fellows Power 5 along with Polish guest Ironbound are conquering Czech Republic, Poland and Slovakia once again! 

Vstup/Entry: 5€ predpredaj/7€ na mieste