Dvojdňový medzinárodný multižánrový hudobný festival, ktorý je spomienkou na na Elene Chénot a Adolpha Simona, ktorí sa kedysi aktívne podieľali na rozvoji breznianskej kultúry, a zároveň aj spomienkou na Francúzske dni, ktoré sa v Brezne v minulosti konali. Našim zámerom je pokračovať v nimi začatej tradícii a priniesť breznianskemu publiku kvalitnú hudbu v rámci netradičného kultúrneho podujatia.