yt  fb

Klub Bombura

 

Synagóga Brezno

Hubnuti rizene pocitacem

 

SVK
Máš dostatok priestoru? Cítiš sa tu dobre? Aké je to byť stredobodom pozornosti? Čo chceš povedať? Zaujíma niekoho, čo chceš povedať? Musíš zvýšiť hlas, aby ťa bolo počuť? Ako sa cítiš? Môžem s tebou zdieľať tento priestor? Správam sa k tebe férovo? Prečo si taká vážna? Čo znamená byť rešpektovaná? Ako dlho chceš čakať? Prehovorila by si, ak by ťa niekto vyzval? Zvládneš to sama? V koho topánkach momentálne kráčaš? A čo protokol? Čo sa s tým dá robiť? Dokážeme nájsť riešenie?
Tanečná inscenácia JUST ASK HER. sa zaoberá otázkami rodovej rovnosti. Tri ženy zobrazujú, čo znamená byť limitovaná, umlčaná, či kategorizovaná. Môžeme sa správať k sebe viac férovo? Kedy si naozaj uvedomíme, aké dôležité je o tejto téme hovoriť nahlas? Aj živé umenie je priestor pre rôzne otázky týkajúce sa nespravodlivosti v spoločnosti.
 
ENG
Do you need more space? Do you want to be here? How does it feel to be in the spotlight? What do you want to say? Is anybody interested in what you have to say? Do you have to scream to be heard? How do you feel? Can I share this space with you? Do I treat you fairly? Why are you so serious? What does it mean to be respected? How long are you going to wait? Would you speak up, if you were asked to? Can you do it on your own? In whose shoes are you currently walking? What about the protocol? How do we deal with it? Are we able to find a solution?
Dance performance JUSK ASK HER. deals with questions about gender related issues. Three women are portraying what it means to be limited, silenced and categorized. What are the solutions to treat each other equally? When will we realize the importance of this topic? Performing scene is one of the places for opening all possible questions about unfairness in society.
 
performers: Giorgia Belotti, Lucia Bielik, Paulína Šmatláková
kostýmy/ costumes: Gabriela Čechová
hudba/ music: Nina Pixel
iniciátor projektu/ project initiator: Radoslav Piovarči
miesto premiéry/ place of the premiere : Synagóga Brezno ( Štúrova 888, 977 01 Brezno)
dátum premiéry/ date of the premiere: 11.2.2022
čas premiéry/ time of the premiere : 19:00
 
after párty/ after party a diskusia/ discussion: Bombura klub (Nám. gen. M. R. Štefánika, 12 12/16, 977 01 Brezno) 20:30
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council
organizátor projektu/ organizer of the project: Trakt o.z. http://trakt.sk/
spoluorganizátor projektu/ co-organizer of the project: Bombura klub https://www.bombura.sk/
partneri projektu/ project partners: Mesto Brezno
projekt finančne podporili/ project financially supported by: Radoslav Piovarči, Giorgia Belotti, Lucia Bielik, Gabriela Čechová, Nina Pixel, Paulína Šmatláková, Jakub Bielik, Lucia Piovarči, Casper Preisler and everybody involved in project without an equal payment