yt  fb

Klub Bombura

 

mozogan

 

Pozývame Vás na vernisáž kolektívnej výstavy PROJEKCIE SVETA.
Vernisáž sa uskutoční v piatok, 25. 03. 2022 o 18:00 hod v Bombura NKP v Brezne.
Koncepcia výstavy a kurátorsky sprievod: Dominika Škorváneková
Vystavujúci autori: Dávid Bátora, Karolína Kacvinská, Alžbeta Hrnčiarová, Monika Ferenčáková, Lívia Vereščáková, Dominika Škorváneková (z Otvoreného ateliéru maľby na Katedre maľby Akadémie umeni v BB)
Výstavný projekt s názvom PROJEKCIE SVETA predstavuje sondu do problematiky rozličných tém a jeho úlohou je ukázať mikrosvety a myšlienky, ktorými sa vystavujúci autor a autorky zaoberajú. Jedinečnosť rozmanitosti tém, ktoré reflektujú, predstavuje súčasť kontextu aktuálnej tvorby mladej generácie maliarov. Autori sa programovo venujú individuálnym témam krajinného priestoru a figúry, skúmajú svet cez maľbu a svojou maľbou navrhujú hmatateľnú skutočnosť. Oscilujú na hrane reálneho, zároveň túto skutočnosť pretavujú cez svoje vlastné videnie. Autori v procese tvorby včlenili do diela autentické pocity a predstavy ich vlastnej každodennosti. Maliarsky diskurz umelcov kolektívnej výstavy, v nezávislom kultúrnom priestore, je zároveň svojráznym územím, pretože vystavené diela sú výpoveďou a súčasťou ich bytia. Umelci z jedného ateliéru sú samostatne tvoriace bytosti, ktoré svojou tvorbou projektujú realitu a menia vaše vnímanie sveta.
Dávid Bátora (*1999) sa zaoberá vyjadrením priestoru, štúdiom krajiny a mestského prostredia. V tomto prostredí si všíma aspekt času. Často pracuje v plenéri, v ktorom sa snaží zachytiť atmosféru a esenciu prírody, ktorá je veľkým zdrojom jeho inšpirácie. Experimentuje s rôznymi alternatívnymi médiami, spracováva prírodné pigmenty a maľuje cez šablóny.
Karolína Kacvinská (*1997) do svojej tvorby pretavuje mimetický zážitok so sledovania prírodných štruktúr a v budovaní obrazu využíva pastózne vrstvenie farby. Vystavené práce z cyklu „V útrobách kompostu“ sú autentickým hľadaním krásna a škaredosti.
Alžbeta Hrnčiarová (*1999) sa venuje zobrazovaniu miest a prírody, ich atmosfére a životu. Vo vystavenom cykle prác skúma kontrast korún stromov s nocou. V nočnom prostredí pri ostrom svetle blesku fotoaparátu evokujú časti figúr. Pripomínajú trup a nohy prechádzajúce sa po obraze. Vytvárajú simulovaný pohyb, ktorý v konečnom dôsledku nič neznamená a nikam nevedie.
Monika Ferenčáková (*1998) inklinuje k figurálnym kompozíciám a tieto kompozície vyjadrujú symboliku tela. Zaujíma ju vnútorný svet, ktorý sa premieta na obraze a vplýva na diváka, ktorého núti zamyslieť sa nad odkazom ukrytým v obraze. Skrumáž tiel maľuje na anonymné prostredie, ktoré nazýva mentálny priestor. V tvorbe považuje za dôležité expresívne maliarske gesto. V súčasnosti sa venuje hlavne akvarelovej maľbe. Maľuje na jeden dych, ktorý presne dokáže vysvetliť v maľbe charakteristický jazyk, nestálosť, energiu, experiment a expresiu pomocou farby.
Líviu Vereščákovú (*2001) zaujíma dopad prostredia, udalostí, vzťahov a sociálnej komunikácie na človeka v komunitných a časových súvislostiach. Prvým impulzom tohto druhu tvorby bolo jej detstvo. Sekvencie, okamihy a radostné spomienky z neho vyextrahovala z VHS kaziet – obrazy sa snažia zachytiť pozitívnu energiu tých čias. Okrem tohto sa zameriava aj na jej dospievanie a mladosť a posúva sa postupne od detstva až po súčasnosť a skúma udalosti, ktoré ovplyvnili jej pohľad na svet.
Dominika Škorváneková (*1997) sa primárne zameriava na maľbu a skúma prepojenie vnútorného sveta človeka s vonkajším krajinným prostredím. V prácach prevláda tekutosť akvarelovej techniky maľby. Medzi figuráciou a abstrakciou sa snaží vyjadriť krehkosť pominuteľného okamihu. Vystavené obrazy sú súčasťou cyklu „Inakosť v rovnakosti“.
 
Hudobný sprievod vernisáže: Matúš Polonec a Martin Hlbočan
Gramcovačka Sound System
 
 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.