yt  fb

Klub Bombura

 

Hubnuti rizene pocitacem

 

Kresba podľa predlohy zameraná na správne proporčné (vízovanie) a priestorové zobrazovanie (perspektíva).