yt  fb

Klub Bombura

 

 zazemie

Jarné upratovanie priestoru záhrady vedľa NKP Bombura spojené s grilovačkou a súdkom pivka.