yt  fb

Klub Bombura

 

 zeleznak

Je pokračovaním projektu tria, ktoré funguje už vyše 20 rokov. V zostave tentokrát hrajú Jano Oriško
na bicích a Enea Bari na kontrabase.
Repertoár tvorí vlastná tvorba, v ktorej sa vyskytujú plochy s improvizáciou, komponované témy, ako
aj voľná improvizácia, ktorá vzniká priamo v reálnom čase.
Milos Zeleznak Acoustic Trio is a continuation of a trio project that exists for over 20 years. This
time Jano Oriško plays drums and Enea Bari plays double bass.
The repertoire consists of original music, in which there are areas with improvisation, composed
themes, as well as free improvisation created directly on stage.
https://www.youtube.com/watch?v=FsLak60rDwU
https://www.youtube.com/watch?v=bp21MaMHfrs