yt  fb

Klub Bombura

 

 disputacie

Populárno - vedecká diskusia s historičkou Ivicou Krištofovou a architektom Jánom Králikom o histórii, architektúre a rozvoji urbanizmu mesta Brezna. Postupne budeme odhaľovať a hovoriť o vývojových míľnikoch Brezna s odborníkmi, ktorý mu dali celé svoje srdce. Prvý diel bude venovaný všeobecným poznatkom a faktom o meste a jeho konštituovaniu v časovom priereze.