yt  fb

Klub Bombura

 

Festival slobody

 

Festival slobody nenecháva zapadnúť prachom udalosti z roku 1989. čakajú na vás výstavy, prednášky a filmy, ktoré mapujú zločiny komunistického režimu a nastavujú zrkadlo vtedajšej no i dnešnej spoločnosti. Národ, ktorý si nepamätá svoju históriu je odkázaný na jej opakovanie. Nedopusťme to.