yt  fb

Klub Bombura

 

vec

Populárna prednáška s MUDr Martinom Tkáčikom PhD. o zdravom i ne zdravom trávení.